בין יזמים למנהלים – בין חשיבה יזמית לחשיבה ניהולית

יש הרבה מחקרים ותיאוריות על ההבחנה בין יזם ומנהל. מה שחשוב להבין זה את ההבדל העקרוני ביניהם ואיך אתם פועלים עכשיו. יזם או חשיבה יזמית פירושה לבנות פרויקטים מההתחלה, ליזום, לירות להרבה כיוונים לנסות, או לחילופין לבוא עם חזון. חשיבה של ניהול, או מנהל מדברים על תהליכים, יעול תהליכים, ניהול פרויקטים קיימים.

מטבע הדבר עסקים קטנים הם גם יזמים וגם מנהלים. חשוב שתדעו מה אתם עכשיו או באיזו חשיבה אתם מנהלים את העניינים עכשיו. אם אתם מנסים לנהל עם חשיבה יזמית תכשלו. העובדים לא יקבלו מסר עקבי, לא תדעו לנהל תהליכים. גם הפוך נכון: אם תבואו עם חשיבה ניהולית ליזמות שלכם, לא תוכלו לנשום, תפלו בגלל תהליכים.

ראו איזו חשיבה אתם ממפעילים לפרויקטים הנוכחיים שלכם, שפרו ודייקו את עצמכם.